Αν δεις να το μυρίζεις, σημαίνει ευτυχία ενώ αν το τρως, πίκρες και στενοχώρια.