Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Καρυδιά (δένδρο)

Μια καρυδιά που θα δεις χωρίς καρύδια, σημαίνει δυσάρεστα νέα και στενοχώριες. Αν η καρυδιά είναι φορτωμένη καρύδια, περίμενε συμπαράσταση και υποστήριξη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*