Μια καρυδιά που θα δεις χωρίς καρύδια, σημαίνει δυσάρεστα νέα και στενοχώριες. Αν η καρυδιά είναι φορτωμένη καρύδια, περίμενε συμπαράσταση και υποστήριξη.