Αν δεις καρχαρία στον ύπνο σου, συμβολίζει κάποιο άσπονδο εχθρό σου.