Αν δεις να σε καταριόνται, να περιμένεις χαρά, ευτυχία, προστασία και επιτυχία.