Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κλεφτοφάναρο

Αν δεις κλεφτοφάναρο μπορεί να συμβούν δύο γεγονότα ή να μάθεις κάποιο μυστικό ή να πληροφορηθείς κάποια απιστία εις βάρος σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*