Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κλόουν

Αν δεις κλόουν να περιμένεις χαρές και γενικά ευχάριστες καταστάσεις.


One comment on “Κλόουν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*