Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κοπριά

Αν πιάνεις με τα χέρια σου κοπριά θα αποκτήσεις πολλά χρήματα. Αν δεις κοπριά σε στάνες ή σε χωράφια, σημαίνει πως οι δουλειές σου θα σου φέρουν πολλά κέρδη. Αν δεις αποχωρητήριο, θα ευτυχήσεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*