Αν πιάνεις με τα χέρια σου κοπριά θα αποκτήσεις πολλά χρήματα. Αν δεις κοπριά σε στάνες ή σε χωράφια, σημαίνει πως οι δουλειές σου θα σου φέρουν πολλά κέρδη. Αν δεις αποχωρητήριο, θα ευτυχήσεις.