Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κορυφή

Η κορυφή του βουνού ή κάποια άλλη κορυφή σημαίνει που θα έχεις τιμές και δόξες και θα σημειώσεις επιτυχίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*