Ο κουμπαράς δείχνει σιγουριά, θετικότητα και ασφάλεια.