Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κουρδίζω

Αν δεις ότι κουρδίζεις ρολόι ή κάποιο μουσικό όργανο, σημαίνει πως θα επέμβεις αποτελεσματικά και θα συμφιλιώσεις δυο ανθρώπους.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*