Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κόβω

Αν δεις ότι κόβεσαι σε κάποιο σημείο του σώματος σου, και τρέχει αίμα, περίμενε επιτυχίες. Αν δεις ότι κόβεις κάτι που δεν σου είναι χρήσιμο, θα σου φύγει κάποιο βάρος.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*