Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Λαβή

Αν δεις λαβή από μαχαίρι, σπαθί, κλπ. την οποία κρατάς, σημαίνει δύναμη. Ακόμη σημαίνει μεγάλα κέρδη και επιτυχίες που εξαρτώνται από τις ενέργειες που θα κάνεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*