Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Λατομείο

Αν δεις λατομείο ή πως δουλεύεις σε λατομείο περίμενε κέρδη και επιτυχίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*