Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Λεηλασία

Αν δεις πως λεηλατείς, να ξέρεις πως το οικογενειακό σου και φιλικό σου περιβάλλον θα σε μισήσει για κάποια σου ενέργεια. Αν δεις να λεηλατούν άλλοι, θα πάρεις μεγάλη στενοχώρια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*