Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Μάρμαρο

Λευκό μάρμαρο σημαίνει ψυχρότητα στον αισθηματικό τομέα. Μαύρο μάρμαρο και το μάρμαρο που βλέπεις σε μνήμα, σημαίνει ασθένεια και θάνατο. Το χρωματιστό μάρμαρο στενοχώριες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*