Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Μάρτυρας

Αν δεις ότι είσαι μάρτυρας κατηγορίας, να προσέξεις τους φίλους σου. Θα προσπαθήσουν να σου κάνουν κακό. Αν είσαι μάρτυρας υπεράσπισης, θα μάθεις κάποιο σπουδαίο νέο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*