Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.



Μίσος

Αν δεις ότι μισείς κάποιον, σημαίνει πως τον αγαπάς. Επίσης μπορεί να κερδίσεις μια δικαστική υπόθεση.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*