Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Μουντζούρα

Αν δεις τα χέρια σου ή τα ρούχα σου μουντζουρωμένα τίποτα καλό μην περιμένεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*