Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.



Μπόρα

Η μπόρα που ξέσπασε, συμβολίζει τις ανησυχίες σου και τα προβλήματα σου. Επίσης συμβολίζει τα μεγάλα εμπόδια που θα σου παρουσιαστούν.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*