Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ξένος

Αν δεις ξένο άνθρωπο, δηλαδή κάποιον άγνωστο, στον ύπνο σου, να περιμένεις τη χαρά και την ευτυχία. Για τους νέους, το όνειρο είναι πολύ καλό επειδή στην πραγματικότητα μπορεί να γνωρίσουν κάποιον ξένο, να παντρευτούν και να ευτυχήσουν.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*