Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ξερό

Οτιδήποτε να δεις ξερό στο όνειρό σου, περίμενε πίκρες, λύπες και στενοχώριες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*