Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ξηρασία

Η ξηρασία είναι κακό όνειρο και προμηνύει σημαίνει εγκατάλειψη, λύπη, πόνο, πίκρα και στενοχώρια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*