Μια λευκή οθόνη σημαίνει ευτυχία και πολλά πλούτη.