Ένα ορνιθοτροφείο γεμάτο κότες, σημαίνει ευτυχία και πλούτη. Αν δεις πως είσαι ορνιθοτρόφος, να ξέρεις πως τα όνειρα σου και οι ελπίδες σου θα πραγματοποιηθούν. Επίσης ότι οι κόποι σου δεν θα πάνε χαμένοι. Θα κερδίσεις αρκετά χρήματα.