Ένα πολύ καλό το όνειρο κυρίως για τους νέους. Συμβολίζει τις ελπίδες που θα πραγματοποιηθούν και ευχάριστα γεγονότα που θα μάθουν.