Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ουράνιο τόξο

Ένα πολύ καλό το όνειρο κυρίως για τους νέους. Συμβολίζει τις ελπίδες που θα πραγματοποιηθούν και ευχάριστα γεγονότα που θα μάθουν.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*