Αν δεις φυσιολογικά ούλα σημαίνουν υγεία. Αν, όμως, είναι μαύρα ή έχουν άλλο χρώμα, σημαίνουν αρρώστια.