Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πέταλο

Όπως και όπου ονειρευτείς πέταλο περίμενε ευτυχία, προκοπή, προστασία και βοήθεια από ισχυρούς ανθρώπους.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*