Αν χαρίζεις παιχνίδια σε παιδί ή παιδιά, σύντομα θα πάρεις δώρα από τον/την σύζυγό σου ή τον/την καλό/ή σου.