Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Παλάτι

Υπάρχουν δύο ερμηνείες: Η πρώτη λέει πως αν δεις παλάτι, σημαίνει πως θα κερδίσεις χρήματα με ανέντιμο τρόπο. Αν είσαι καλεσμένος σε παλάτι, θα στενοχωρηθείς πολύ.

Η δεύτερη λέει ότι αν δεις παλάτι, όλες σου οι ελπίδες θα πραγματοποιηθούν. Και όταν βρίσκεσαι σε παλάτι, θα αποκτήσεις πολλά αγαθά και η ευτυχία θα βασιλέψει σπίτι σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*