Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Παλαμάρι

Είτε δεις είτε κρατάς παλαμάρι, σημαίνει πως έχεις πιάσει γερά και “από τα μαλλιά” τη ζωή. Η ηθική σου υπόσταση βρίσκεται αρκετά ψηλά μέσα στην κοινωνία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*