Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Παντελόνι

Το καινούριο παντελόνι που θα δεις σημαίνει πως θα πάρεις κάποιο δώρο ενώ το παλιό, ότι θα χάσεις ένα αρκετά σημαντικό ποσό από τις δουλειές σου. Αν το παντελόνι που θα δεις είναι στενό τότε περίμενε στενοχώριες και αναδουλειές.


One comment on “Παντελόνι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*