Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πανώλη

Το όνειρο αυτό  συμβολίζει τις οικονομικές δυσχέρειες, τις αρρώστιες, τα βάσανα και γενικά, καθετί κακό που μπορεί να σου τύχει.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*