Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πειρασμός

Δεν μπορεί να θεωρηθεί καλό όνειρο ο πειρασμός. ΓΕίναι προάγγελος για  δύσκολες μέρες και απιστίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*