Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Περικεφαλαία

Αν δεις να φοράς περικεφαλαία πρέπει να προσέξεις πολύ τις πράξεις σου και τη συμπεριφορά σου γιατί κάνεις πολλά λάθη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*