Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Περιουσία

Αν δεις ότι απόκτησες μεγάλη περιουσία, να περιμένεις να χάσεις κι αυτή που έχεις. Θα κερδίσεις πολλά χρήματα, θα αποκτήσεις, δηλαδή, πραγματική περιουσία, αν δεις πως έχασες πολλά χρήματα ή ακίνητα, με άλλα λόγια, την περιουσία σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*