Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πλαστογραφία

Αν διαπράττεις πλαστογραφία σημαίνει πως δεν έχεις καθαρή τη συνείδηση σου. Αν δίνεις κάτι πλαστό – νόμισμα ή επιταγή – σημαίνει πως θα εκτεθείς.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*