Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πλατεία

Αν δεις να βρίσκεσαι στη μέση πλατείας, σημαίνει πως οι δουλειές σου θα πάνε πολύ καλά και θα βρεθούν άνθρωποι που θα σε υποστηρίξουν ηθικά και οικονομικά.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*