Αν δεις ότι πληρώνεις ανθρώπους, περίμενε πολλά και σημαντικά κέρδη ενώ το αντίθετο θα συμβεί αν ότι σε πληρώνουν.