Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πολυέλαιος

Ο αναμμένος πολυέλαιος στην εκκλησία ή στο σπίτι σημαίνει επιτυχίες, προστασία και οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία. Το αντίθετο θα συμβεί, αν δεις σβηστό ή σβήνεις πολυέλαιο. Η κοπέλα που βλέπει αναμμένο ή ανάβει πολυέλαιο, να περιμένει πρόταση γάμου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*