Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πολύφωτο

Το αναμμένο πολύφωτο, σημαίνει χαρά και οικογενειακή ευτυχία ενώ το σβηστό, στασιμότητα και αβεβαιότητα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*