Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Προστάτης, προστασία

Αν ονειρευτείτε πως αποκτήσατε κάποιον προστάτη και πως νιώθετε σιγουριά από την προστασία του, σημαίνει πως στη ζωή σας θα παρουσιαστεί  κάποιος επικίνδυνος εχθρός. Όσο πιο ισχυρή προστασία σας παρέχει, τόσο πιο επικίνδυνος είναι ο εχθρός και πρέπει να προσέξετε ανάλογα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*