Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Πυρίτιδα

Αν δεις πυρίτιδα στο όνειρό σου θα λάβεις κάποιο γράμμα. Αν βάζεις πυρίτιδα σε μικρά δοχεία ή φυσέκια θα μάθεις ένα σημαντικό και αξιόλογο νέο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*