Γενικά, είναι κακό όνειρο. Σημαίνει οικονομικές δυσχέρειες, πιθανόν κάποιο ατύχημα και στενοχώριες.