Αν δεις να σε ραπίζουν, σύντομα θα σημειώσεις επιτυχίες στον αισθηματικό και οικονομικό τομέα. Θα αποκτήσεις ισχύ και θα δεχτείς επαίνους.