Ένα γεμάτο ράφι σημαίνει αφθονία αγαθών και οικογενειακή ευτυχία ενώ ένα  άδειο, φτώχεια και οικογενειακά προβλήματα.