Είτε δεις ράφτη είτε είσαι εσύ ο ράφτης, περίμενε επιτυχίες και οικογενειακή γαλήνη. Αν όμως, δεις ράφτη να σου κάνει πρόβα, περίμενε να πάθεις κάποια σοβαρή ζημιά.