Το ζωντανό ψάρι ρέγγα συμβολίζει μια επερχόμενη χαρά. Η καπνιστή ρέγγα  μια κληρονομιά που έρχεται και ένα καλύτερο αύριο.