Η ρίγανη στο όνειρό μας όπως και αν τη δούμε  συμβολίζει πίκρα και στενοχώρια.