Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ρίχνω

Ό,τι δεις πως σου ρίχνουν ή ρίχνεις, κοίταζε την αντίστοιχη λέξη (του αντικειμένου που σου έριξαν).

Αν όμως, έριξες σε κάποιον κάτι άχρηστο ή σου έριξαν άλλοι, δεν πρόκειται να ανακουφιστείς αλλά αντίθετα, θα φορτωθείς με καινούριες φροντίδες και προβλήματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*