Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο είναι καλό όνειρο.  Όπως και αν δεις αυτό  το όνειρο περίμενε ευχάριστες ειδήσεις και το τέλος μιας εναγώνιας κατάστασης που περνάς το τελευταίο διάστημα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*