Το ραδιόφωνο είναι καλό όνειρο.  Όπως και αν δεις αυτό  το όνειρο περίμενε ευχάριστες ειδήσεις και το τέλος μιας εναγώνιας κατάστασης που περνάς το τελευταίο διάστημα.